TL
TR
Kiralama Koşulları

İş bu sözleşme ile Kiraya Veren AYKAN MOTOR SERVİS A.Ş. (Bundan böyle “MOBILUP KİRALAMA” olarak anılacaktır.) sözleşmesinin ön sayfasında tanımlanan aracı (Bundan böyle “ARAÇ” olarak belirtilecektir.) adı ve adresi yazılı Kiracıya kiralamıştır. Kiracı, kiralanan aracı sözleşme koşullarına uygun olarak kullanmayı, (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.) kira ücretini tam zamanında ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla Kiracı, kiralanan araç ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı gerek aracı teslim alması gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Araç Teslim Formlarını (Bundan böyle “Form” olarak belirtilecektir.) imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde Formda yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, Form içeriğine herhangi bir itiraz olması halinde imzadan imtina yoluyla değil ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1) Kiracı, sözleşme kurulurken sunduğu belgelerin ve beyanların tamamen doğru olduğunu, yanlış bilgi vermediğini ve sözleşme yapılmasını etkileyecek herhangi bir bilgiyi gizlemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, MOBILUP KİRALAMA’ a yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2) Kiracı, kiralanan aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda, faal vaziyette ve teslim sırasında düzenlenen teslim Formunda belirtilen şekilde aldığını kabul eder. Kiracı, aracın iadesi sırasında bu teslim Formunda belirtilenler haricinde tespit olunan her türlü hasara kendisinin sebep olduğunu ve bu nedenle oluşacak tüm zararları talep anında derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) Kiracı aracı, anahtar, tüm belgeleri, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi aracı kiralandığı şubeye veya sözleşmede belirtilen yerdeki MOBILUP KİRALAMA şubesine iade edecektir. Kiracı, aracı MOBILUP KİRALAMA’ a teslim anında, araca ait resmî belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) ve anahtarı iade etmemesi halinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kira bedellerini ve yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

4- Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği ek sürücü, bebek koltuğu, navigasyon cihazı, wifi vb. ilave hizmet ve donanımların MOBILUP KİRALAMA tarafından bildirilecek ek kira bedellerini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.

5) Kiracı; sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, araç içi döşemede ve aksesuarlarda oluşabilecek sigara yanığı, yırtık,  detaylı temizleme gerektiren leke vs., lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu mekanik ve elektrik dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanlar kasko ve güvenceler kapsamı dışındadır. Garanti kapsamı dışında değerlendirilecek her türlü onarımın tespit edilmesinde, sadece araç yetkili servisi ve/veya araç üreticisi/distribütör firmanın hazırlayacağı teknik rapor geçerli sayılacaktır.

6) Aracın kullanımı,

a) Kiracının ekonomik grup araçlarda 21 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Konfor grup araçlarda 25 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Ekonomik SUV grup araçlarda 25 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. SUV grup araçlarda 27 yaş 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Lüks SUV grup araçlarda 28 yaş 5 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Sport grup araçlarda 25 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Prestij grup araçlarda 27 yaş 3 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Premium grup araçlarda 28 yaş 5 yıllık ehliyet sahibi olmalı. Lüks grup araçlarda ise 35 yaşını doldurmuş ve en az 8 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bir araç için en fazla 1 adet ek sürücü tanımlanabilir. Sürücülerin araç gruplarına göre yaş ve ehliyet süreleri uygun olmaması durumunda “Genç Sürücü Paketi” belirlenen şartlar ve bedel karşılığında satın alınabilir. Belirli marka araçlar (Audi marka araçlar vb.) ve Premium ve Lüks grup araçlar için “Genç Sürücü Paketi” hükümleri uygulanmaz.

b) Sürücü belirlenen yaş sınırını, ehliyet süresini doldurmuş olmalıdır.

c) Araç Kiracı tarafından kira başlangıcında bildirilerek sözleşme üzerine isimleri kayıt ettirilen ve (a), (b) maddelerinde tanımlanan şartlara haiz sürücüler tarafından kullanılabilir.

d) Kiralama süresi başlangıcından sonra sigorta kapsamı ile ilgili talep edilecek değişiklikler, en yakın lokasyonda bulunan MOBILUP KİRALAMA yetkilileri tarafından gerekli kontroller sağladıktan sonra, kontrat yenilenmesiyle mümkündür.

e) Kiralanan aracın kiracı tarafından alt kiraya verilmesi, ücret karşılığı 3. kişilerin kullanımına sunulması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde iş bu sözleşmenin 15 ve 22. maddeleri devreye girer. Kiracı kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. Kiralanan aracı yalnızca sözleşme ve teslimat formunda belirtilen kişi/kişiler kullanabilir. Sözleşmede belirtilmeyen üçüncü kişilerin sözleşme hilafına aracı kullanmaları halinde, iş bu sözleşmenin 15 ve 22. maddeleri gereğince Kiralayan tarafından araca, kiracıya hiç bildirimde bulunmaksızın, el konulur ve bu kullanım nedeniyle meydana gelebilecek hasarlarda, hiçbir hasar güvencesi geçerli değildir. Sözleşmeye aykırı bu kullanım nedeniyle gerek Kiraya Veren gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

f) Tüm kiralama işlemlerinizde, eski veya yeni kimlik belgelerinizin yanında kiralama yapılan araç sınıfına uygun sürücü belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

7) Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, kira bedelini kira başlangıcında ödemekle yükümlüdür. Araç fiyatları doluluk bazlı dinamik sisteme tabii olup değişkenlik göstermektedir.

Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;

  1. 2 saatte kadar olan gecikmeler ücretsiz olup 2 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini,
  2. Kiralama sonunda ortaya çıkacak tek yön ücretini,
  3. Dolu depo ile teslim edilen yakıtın dönüşte dolu depo olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan yakıt bedeli ile bu bedelin %20’si oranında uygulanacak hizmet bedellini, 
  4. Otoyol geçiş ücretleri ile bu bedeller üzerinden hesaplanan %20 oranında uygulanacak hizmet bedellini,
  5. Yakıt, her türlü park ve ulaşım masrafları ile aracın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve aracın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan Kiracı bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle yükümlüdür. Söz konusu bedeller müşterinin sisteme tanımlı kredi kartından haber verilmeksizin tahsil edilecektir.

8) Oluşabilecek her türlü kaza ve hasarlardan Kiralayan sorumludur. Hasar meydana gelmesi durumunda gerekli evrakların eksiksiz şekilde Kiracı tarafından temin edilmesi ve MOBILUP KİRALAMA ‘a eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. İstenilen evrakların eksik olması veya teslim edilmemesi durumunda, hasar bedelinin tamamı sözleşmede ismi bulunan kiracı tarafından karşılanmak zorundadır. Ek ücret ödemek koşuluyla sözleşmeye dâhil edilecek teminatlar aşağıda açıklanmıştır.

  • Full Güvence Paketi: Süper hasar sigortasına ek olarak 1.000.000 TL’ye kadar ihtiyari mali mesuliyet sigortası, Lastik cam far ayna ve ferdi kaza güvencesi dahil olan sigorta türüdür. Polis raporsuz hasarlar müşteri sorumluluğundadır.
  • Süper Hasar Paketi: 3.000 TL’ye kadar oluşan hasarlarda Kiracı yazılı el beyanı ile onarım sağlayan sigorta türüdür. Mini hasar sigortasının belirlediği bedelin üzerinde olan hasarlarda, müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur. Mini hasar sigortası lastik, cam ve far, araç alt kısmı, iç döşeme, iç aksam ve tavanı kapsamaz. 3.000 TL üzeri oluşacak hasarlarda müşteri polis raporu almak zorundadır. Polis raporsuz hasarlar müşteri sorumluluğundadır.
  • Mini Hasar Paketi: 2.000 TL’ye kadar oluşan hasarlarda Kiracı yazılı el beyanı ile onarım sağlayan sigorta türüdür. Mini hasar sigortasının belirlediği bedelin üzerinde olan hasarlarda, müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur. Mini hasar sigortası lastik, cam ve far, araç alt kısmı, iç döşeme, iç aksam ve tavanı kapsamaz. 2.000 TL üzeri oluşacak hasarlarda müşteri polis raporu almak zorundadır. Polis raporsuz hasarlar müşteri sorumluluğundadır.
  • Lastik Cam Far Ayna Paketi: Belirtilen alanlarda meydana gelen hasarları el beyanı ile onarım sağlayan sigorta türüdür.

9) Kiracı, araç teslimi sırasında kira ve ek hizmet bedellerini, sonrandan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde kredi kartı veya banka havalesi/EFT/swift yoluyla ödeyecektir. Kiracı, kira bedelini veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zararların, masrafların ve diğer borçlarının hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinde muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak, yeni kira dönemine ait kira bedelinin peşin olarak ödenmesinin yanı sıra MOBILUP KİRALAMA ‘ın onayı ile mümkündür. MOBILUP KİRALAMA uzatma taleplerini güncel fiyat üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. MOBILUP KİRALAMA ‘ın onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça araç hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin MOBILUP KİRALAMA ‘a iade edilecektir.

11) Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışları sonucu oluşan her türlü hukuki sonuçlardan, cezalardan ve masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi vb.) sorumludur. Aracın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, ilgili cezanın MOBILUP KİRALAMA ‘a ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde MOBILUP KİRALAMA tarafında ödenecek ve her işlem için 20 TL (Yirmi Türk Lirası) hizmet bedeli eklenerek Kiracıya fatura edilecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin MOBILUP KİRALAMA ‘ın ödemek durumunda kaldığı bedeli, hizmet bedelini ve cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ile birlikte ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12) MOBILUP KİRALAMA, Kiracıya ait kredi kartından, kiraladığı aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 1.000 TL, konfor grup araçlar için en az 1.500 TL, Sport grup araçlar için 2000 TL, SUV grup araçlar için araç modeline bağlı olarak 1500-3000 TL, prestij grup araçlar için en az 3000 TL, Premium grup araçlar için en az 5000 TL, Lüks grup araçlar için en az 10000 TL tutarında depozito satış işlemi veya ön provizyon bloke edilecektir. Gerektiğinde Premium grup ve üstü araçlar için Kiracıya ait farklı bankaların iki ayrı kredi kartının her birine en az 2.500 TL blokaj uygulanacaktır. Gerektiğinde Lüks grup ve üstü araçlar için Kiracıya ait farklı bankaların iki ayrı kredi kartının her birine en az 5000 TL blokaj uygulanacaktır. Provizyon olarak bloke edilecek tutarlar alt limit olarak belirlenmiş olup bu rakamların üstünde blokaj bedelleri MOBILUP KİRALAMA tarafından talep edilebilir. Araç gruplarının belirlenmesinde tek söz sahibi MOBILUP KİRALAMA olup, MOBILUP KİRALAMA ın blokaj bedelleri ve araç gruplarının belirlenmesi hususunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kiralama başlangıcında alınan provizyon tutarı, her türlü trafik cezası, otoyol kaçak geçiş ücreti, park ücreti, araç çekme bedeli ve tüm hasar/zarar bedellerinin tahsilatı için kullanılacaktır. Kiracı, kredi kartından yapılacak bu işleme onay verdiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Araç kullanım kilometre limitleri tüm gruplar için günlük 500 km 7 gün ve üzeri ve aylık kiralamalarda 4000 km ile sınırlandırılmıştır. Kira süresi içinde aylık km limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kiracı, aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda aracı derhal MOBILUP KİRALAMA ‘a iade edeceğini ve araç için belirlenen kiralama süresinin sonuna kadar işleyecek tüm kira bedelini MOBILUP KİRALAMA ‘a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen bir ay (30 gün) üzerinden değerlendirilir. Kilometre sınırının dolması ile aracın MOBILUP KİRALAMA ‘a teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km başına araç grubuna göre değişen 0,70- 1,70 TL+KDV üzerinden hesaplanacak olup, kilometre aşım bedeli Kiracı tarafından ödenecektir. Bu kilometre aşımı nedeniyle doğacak bakım giderlerini de ödeyeceğini Kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder.
    Araç kullanım kilometre limitleri; Tüm grup araçlarda 7 güne kadar günlük 500 km 7 gün üzeri kiralamalarda 4.000 km’dir. 

14) Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar MOBILUP KİRALAMA tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

a) Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,

b) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeni ile meydana geldiği belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında,

c) Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,

d) Aracı kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda,

e) Kira sözleşmesinde yazılı olarak belirtilen sürenin uzatılması hallerinde meydana gelen hasar ve kazalarda,

f) Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamında kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedellinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda,

g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Sigorta teminat limitlerinin üzerinde kalan her türlü hasar sorumluluğu Kiracıya aittir.
Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse MOBILUP KİRALAMA kira bedellinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.

15) Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup aracın ayrıca;

a) Ek sürücü olarak belirtilmeyen/bildirilmeyen sürücü tarafından,

b) Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,

c) Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında,

d) Yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

e) Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül gücüne uygun olmayan yol ve arazi şartlarında,

f) Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,

g) Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde MOBILUP KİRALAMA ‘ın her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından ödenecektir.

16) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresince içerisinde kaza olması durumunda MOBILUP KİRALAMA ‘ın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Araç ve üçüncü kişiler ile ilgili azami güvenlik önlemlerini almak,

b) Tutanak, polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporları ve belgeleri temin etmek,

c) Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopi veya görüntüleri alınarak evrakları eksiksiz doldurmak,

d) Olay yerinin fotoğraflarını çekmek,

e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirmek,

f) Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde MOBILUP KİRALAMA ‘a ulaştırmak.

17) Kiracı, aracı her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı MOBILUP KİRALAMA ‘a iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.

18) 3.Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen tedavi giderleri dâhil her türlü maddi zararlar aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan manevi zararlar dâhil tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir. MOBILUP KİRALAMA ‘a rücu edebilecek tüm hasar ve zararlar ayrıca bir mahkeme kararı gerekmeksizin MOBILUP KİRALAMA ’ın ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal ödenecektir.

19) Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından Kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, MOBILUP KİRALAMA ofislerinden destek alınmaması halinde, çekici maliyeti Kiracı tarafından ödenecektir. Tamir masrafları ancak MOBILUP KİRALAMA ‘ın önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

20) MOBILUP KİRALAMA hiçbir şekilde Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, MOBILUP KİRALAMA ‘a bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek zararlardan gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21) MOBILUP KİRALAMA kiralanan aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçaların mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, MOBILUP KİRALAMA ‘ın sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda anlaşmışlardır.

22) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştıran tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, MOBILUP KİRALAMA ‘ın bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul eder. Kiracı, aracın MOBILUP KİRALAMA tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. MOBILUP KİRALAMA aracın geri alınması sırasında araçta bulunan eşyanın kaybından veya hasarından sorumlu değildir.

23) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanması halinde hasar ve sorumluluk anlamında hiçbir sigorta, teminat ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

24) MOBILUP KİRALAMA ‘ın kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve işbu Sözleşme ’de belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği takdirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken MOBILUP KİRALAMA tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edilebileceğini ve aracın durdurabileceğini bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini, aracın durdurulması nedeniyle MOBILUP KİRALAMA ‘dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Araç Takip Sisteminin Kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi halinde MOBILUP KİRALAMA ‘ın uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti de dâhil tüm zararlar Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı, Araç Takip sistemine yapılan müdahalenin işbu sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.

25) Kiracı, kiralanan araçları hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira sözleşmesi üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, MOBILUP KİRALAMA ‘ın hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralanan aracın 3. bir kişiye kiraya verildiğinin veya kullandırdığının tespiti halinde, Kiracı bu ihlal nedeniyle oluşan zararlar yanında kiralanan aracın üç aylık kira bedelini cezai şart olarak ilk talep anında herhangi bir itirazda bulunmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

26) Kiralama başladıktan sonra aracın sözleşmede belirtilen tarihten önce iadesi durumunda yapılan indirimler iptal edilecek ve aracın güncel günlük kira bedeli üzerinden hesaplama yapılarak kullanılan süre için kira bedeli yeniden tespit edilecektir. Bu hesaplama sonucu tespit edilen kira bedeli tahsil edilen bedelden mahsup edilecek ve fazla alınan bir bedel varsa bu bedel Kiracıya iade edilecektir. Bunun haricinde Kiracıya herhangi bir şekilde bedel iadesi yapılmayacağı konusunda taraflar anlaşmışladır.

27) MOBILUP KİRALAMA dilediği zaman sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

28) MOBILUP KİRALAMA ve Kiracı işbu kira sözleşmesi uyarınca vakıf oldukları tüm mali, ticari, mesleki bilgilerin, teknik bilgilerin, know-how'ın, idari, hukuki, kurumsal bilgilerin, işletme bilgilerinin, finansal tabloların, raporların, finansal ve yasal bilgilerin, marka, ticari sırrın, , yönerge, yönetmelik, ticaret ve lisanslama ile ilişkili her türlü bilgi ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar, veya diğer bilgilerin açıklandığı Çalışanlarının veya görevlilerinin bilgileri, vakıf oldukları diğer tarafın bilgileri gizli “Gizli Bilgi” dir. Bilginin sahibi olan diğer Taraf’ın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamayı, açıklanmasına olanak tanımamayı, iletmemeyi, bunların kısmen veya tamamen kopyalarını çıkarmamayı, dağıtmamayı, basmamayı ve diğer Taraf’ın ilk talebi üzerine bu bilgileri kendilerinde bulunan tüm kopyaları ile birlikte derhal iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. herhangi birinin işbu gizlilik taahhüdüne kusuru veya ihmali neticesinde aykırı davranması halinde, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilecek ve Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini, kendi hatası veya ihmali nedeniyle ifa etmezse, meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.

29) Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler (hepsi birlikte “Mevzuat”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

Taraflar kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin Kişisel Veri olduğunu, bu verileri Mevzuat ve aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, yalnızca mevcut ve/veya kurulacak olan Sözleşme amacı ile sınırlı olacak işleyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Kişisel Veriler’in Sözleşme amacı dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, diğer Taraf’ın konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. Kendisine aktarılan Kişisel Veriler’in yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.

Taraflar, kendisine aktarılan Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini önlemekle ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

Her bir Taraf, yasal saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı diğer Taraf’a imza karşılığı teslim edecek ve kendi nezdindeki kayıtları silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında işledikleri Kişisel Veriler bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduklarını kabul ve beyan etmektedirler. Taraflar, söz konusu denetim hakkını iş akışlarını etkilememek kaydıyla bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Taraflar’dan birinin Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları, yükümlülüklerine aykırı davranan Tarafça üstlenilecektir.

İşbu madde Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflar’dan herhangi birinin, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere, karşı Taraf’tan kaynaklanan nedenlerle zarara uğraması, yasal bir yaptırıma tabi tutulması ya da ilgili kişinin zararı dahil olmak üzere herhangi bir zararı tazminle yükümlü tutulması halinde, söz konusu tutarlara ilişkin olarak karşı Taraf’a rücu hakkı saklıdır.

30) Sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et